Duurzame Energie

Een optimaal rendement met aardwarmte !

Aardwarmte of geothermische energie wordt steeds meer gezien als een belangrijke duurzame energiebron. De aardwarmte-technologie is de laatste jaren sterk ontwikkeld en wordt steeds vaker toegepast in woningen, utiliteitsbouw en bedrijfspanden. Aardwarmtesystemen kunnen zowel in nieuwbouw- als in renovatieprojecten gerealiseerd worden.

De beschikbaarheid van aardgas vinden we vanzelfsprekend. Helaas is deze voorraad niet onuitputtelijk. Daarnaast komen er veel schadelijke stoffen vrij bij de omzetting van aardgas in warmte. Bovendien wordt de prijs van aardgas de laatste jaren constant verhoogd. De aanschaf van een milieuvriendelijk aardwarmtesysteem wordt dan ook steeds meer de moeite van het overwegen waard.

Aardwarmte wordt als een duurzame energiebron gezien, want de voorraad is onuitputtelijk.

Aardwarmte is toepasbaar in woningen of panden die voorzien zijn of worden van lage temperatuurverwarming, zoals wand- en vloerverwarming en convectors.

Voordelen:
• milieuvriendelijk
• energiebesparing
• onuitputtelijke bron
• lage onderhoudskosten
• lange levensduur
• eenvoudig voldoen aan de E.P.N. (Energie-Prestatie-Norm)
• meerwaarde woning energiebesparingscertificaat E.P.B.D. v.a. 2008
• E.I.A. Energie – Investering – Aftrek voor bedrijven
• hoog wooncomfort d.m.v. constante temperatuur
• koeling in de zomer
• hoog rendement !

Een bijkomend voordeel van een aardwarmtesysteem is dat tijdens warme dagen de woning of het gebouw kan worden gekoeld door de overtollige warmte door middel van het aardwarmtesysteem af te voeren naar de bodem. Bij het aardwarmtesysteem wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp. Om een goede werking van de warmtepomp te kunnen garanderen is kennis van de locale bodemstructuur vereist.

Ons specialisme richt zich hoofdzakelijk op het aanbrengen van aardwarmte-systemen, inclusief warmtepomp.

Afhankelijk van de situatie adviseren wij het bronsysteem. Er zijn drie verschillende systemen.

• Open bronsysteem
• Gesloten systeem met horizontale aardcollectoren
• Gesloten systeem met verticale bodemwarmtewisselaars.

Deze bronsystemen zijn de basis voor het leveren van aardwarmte.

In enkele gevallen is een vergunning vereist. Maar over het algemeen (90% van Nederland) is het verstrekken van vergunningen voor duurzaam verwarmen geen probleem. Wij helpen u hier graag bij.

Maak gebruik van de energie uit de aarde !

f_boring