Gesloten systeem horizontaal

Gesloten systeem met horizontale aardcollectoren
De horizontale aardcollector bestaat uit een leidingsysteem. Dit systeem wordt op een diepte van ongeveer 1,5 tot 2 meter in de bodem gelegd. Het systeem onttrekt warmte aan de grond en voert dit naar de verdamper van de warmtepomp. De hoeveelheid warmte die er aan de bodem kan worden onttrokken is afhankelijk van de bodemgesteldheid en ligt tussen de 10 en 40 watt per m2.

Wat doen wij voor u:
Wij verzorgen het gehele graaf en installatiewerk. Dit houdt in dat wij alle werkzaamheden uitvoeren tot aan de warmtepomp. Al het binnen- en buiten leidingwerk wordt door ons verzorgd. Wij plaatsen de bronnen via het tussenstation, een warmtewisselaar, op de warmtepomp, zodat de warmtepomp niet in contact komt met het grondwater. Op het complete pakket van een gesloten systeem met horizontale aardcollectoren verlenen wij maar liefst 10 jaar garantie mits u het periodiek onderhoud aan ons uitbesteedt !Ge

geslotenhorizontalesys2